Mačky v dejinách rôznych kultúr

Ak ste si doteraz mysleli, že sme jediné obyvateľstvo, ktoré kedy prepadlo láskavej kožušinke a pradeniu, ste na omyle. Už tisícky rokov pred nami totiž mačky ovládli myseľ človeka natoľko, že boli až zbožštené a následne neskôr považované za dielo samotného satana
Zo starovekej kultúry sú nám známe vyobrazenia mačiek z malieb, rytín a sarkofágov. Ale prečo mala samotná mačka také vysoké postavenie, napríklad u starovekých Egypťanov?
Odpoveď sa nám dostáva ihneď a je veľmi praktická. Ľuda totiž od pradávna priťahovali malé hlodavce. Tam kde boli myši, musia byť aj mačky!

kočka

Egypťania si kvôli nim holili obočie!
Nejde len o praktické viazanie Egypťana k domácemu zvieraťu. Mačky boli považované za vyššie božstvo, prínos šťastia a zdravia do rodiny. Ak v dome mačka umrela, rodina si musela vyholiť obočie na znak smútenia. Čierne mačky boli pokladané za najposvätnejšie a zabitie akejkoľvek mačky bolo trestané smrťou. Nebolo to len božstvo ako také. Mačky malisvoj vlastný kult a na čele neho stála bohyňa Bastet. Zobrazovaná bola buď s levou hlavou alebo napol žena s mačacou hlavou. Jej pôvodná funkcia však bola chrániť pohrebiská. V roku 500 p.n.l. dosiahol mačací kult v Egypte vrchol a Bastet sa pripisovala aj funkcia bohyne mesiaca a plodnosti. Následkom toho celého sú dokonca samostatne zabalzamované mačacie telá v hrobkách.

Artemis a Freya, bohyne s mačkami
Mačky za čias antického Ríma a Grécka neboli tak veľmi populárne. Artemis bola grécka bohyňa lovu a postupne, s rastom jej kultu, sa jej dožičil status bohyne plodnosti a mesiaca, rovnako ako škandinávskej bohyni Freyi. Takže získali druhotný atribút mačku. Dôvod bol ten, že s fázami samotného mesiaca boli spájané zreničky mačiek, rovnako ako neoblomné materstvo a starostlivosť o potomkov.
V Japonsku kráľovné, v Číne nešťastie
Z Indie sa mačky dostali až do Japonska, kde verili, že len ony a ľudia majú dušu. Ochraňovali rukopisy v chrámoch pred potkanmi a i. Podľa povier im prinášala bohatstvo a dlhý život. V Číne mačku spájali s odplašením chudoby. Tak vznikol ich zvyk stavať mačky pred domy a rozvešiavať ich obrazy po stenách. Taktiež práve v Číne vznikla povera, že čierna mačka prináša nešťastie.

silueta

Mačka- pomocník diabla
Stredovek, práve v tomto období sa nám dostáva veľa povier a negatívneho vnímania o mačkách ako takých. Upaľovanie mladých žien a dievčat bolo samozrejme spojované aj s upaľovaním čiernych mačiek. Mačky v tomto období brali ako pomocníkoch pekiel a nástroj prevteľovanie sa zlých duchov. Verilo sa, že mačky po dovŕšení dvadsiateho roku sa premenia na mladé dievčatá a naopak staré ženy na mačky.
V 16. a 17. storočí sa mačka prepájala dokonca aj s upírmi. Kedy mala byť prepojená s mŕtvymi a sama ich meniť na upírov.
Každopádne, dnešné výskumy poukazujú práve na fakt, že mačky sú stále obľúbeným domácim miláčikom. Môžeme povedať, že stredovek im dodal dávku mystiky a starovek božské predpoklady, ktoré nás stále ohromujú.