Zvoľte si tie správne ciele

Každý z nás voj výkon porovnáva s výkonom druhých, nakoľko je naša práca lepšia ako práca ostatných členov pracovného kolektívu, alebo iných ľudí v našom okolí. Každý z nás chce niečo dosiahnuť, chceme sa kariérne vyvíjať. Preto je dôležité, aby sme si stanovili čo chceme dosiahnuť, ako, za aký čas a aký vysoký je náš cieľ. To aké vysoké ciele si stanovujeme závisí od našich osobnostných vlastností a schopností. Ľudia, ktorí majú nízky sebaobraz, nízku mienku o sebe, si majú tendenciu stavať nereálne ciele, teda také, o ktorých vopred vedia, že ich nemajú šancu dosiahnuť. Pokiaľ sa ale človek cíti výkonne, že na to má, v súlade s tým si kladie aj výšku svojho cieľa. Ak sa nám podarí dosiahnuť úspech v jednej oblasti, budeme motivovaní dosiahnuť úspech aj v ďalšej oblasti. Vidina úspechu ľudí láka a motivuje.

investice

Akú úroveň cieľa si stanoviť ?

·         Sebapodceňovanie
·         Sebapreceňovanie
·         Úroveň zhodná so schopnosťami, ktoré osoba má

motivace

Ak si človek stanoví ciele vyššie aké sú jeho reálne schopnosti a predpoklady
a plní ich posunie ho to raketovo vpred. Ak sa však preceňuje a jeho schopnosti na to nemajú, zažije neúspech čo vedie k frustrácii a následnej demotivácii a oveľa nižším výkonom akých by bol reálne schopný. Seba preceňovanie teda najvhodnejšia voľba nie je. Človek, ktorý si stanoví zase nižšie ciele ako sú jeho možnosti, tak síce zažije úspech, splní ich, ale takýmito podpriemernými cieľmi sa vpred neposunie, ostane stagnovať na jednej úrovni, v stereotypnej činnosti.

obchod

Preto je najvhodnejším spôsobom si vždy stanoviť také ciele, ktoré sú zhodné s našimi schopnosťami. Ak sme si vedomí toho čo dokážeme, vieme objektívne zhodnotiť svoje osobnostné vlastnosti a schopnosti, stanovíme si ciele, ktoré sú reálne ale pritom nie ľahké, tak porastie nielen náš výkon, naše pracovné nasadenie, naša motivácia ale aj uplatnenie v živote a v spoločnosti.