Nový svetový poriadok

•         Politická teória s názvom Nový svetový poriadok či NWO /New World Order/ je považovaná za konšpiračnú, no zaujíma čoraz viac ľudí a to i tých, ktorí sú známi a šírením informácií o tejto teórii môžu veľa stratiť, dokonca aj život. Ja viem, pre oprávnenie tohto výroku musím napísať oveľa viac, aby nám bolo jasnejšie, čo si pod názvom Nový svetový poriadok máme vlastne predstaviť.
Hneď takto na začiatok by som to celé mohol zhrnúť do stručného obsahu. Zoberte si históriu ľudstva od cca začiatku roku 1800. Všetko negatívne čo sa za tú dobu vo svete, politike i ekonomike odohralo /a že toho nebolo málo/ má údajne vedome na svedomí vládnuci kult zložený vždy z tých najvplyvnejších ľudí sveta. Všetko je to údajne ich manipulácia, aby svet išiel podľa ich plánu.

vlajka

•         Prečo by to však robili?
I.         Z ekonomického a spoločenského chaosu majú finančný zisk predovšetkým oni a navyše potrebujú chaos, aby mohli v ľudoch ľahšie prebudiť ten pocit, že sú ako elita potrební, dokonca sa môžu vždy javiť ako posledná záchrana ľudstva. Z chaosu a nešťastia dokážu elity pekne zarobiť a vytvoriť si imidž nenahraditeľných vodcov či ochráncov mierovej a liberálnej demokracie.

II.       Mnohí konšpirační teoretici sa prikláňajú však aj k teórii, že tento spolok túži po ničení a chaose preto, lebo sú skrátka kult, ktorý veľmi pripomína satanistický.
Je však pravdou, že mocné elity vždy, i v našom období, patrili už od štúdií do rôznych spolkov a dokonca i dnes navštevujú schôdze, o ktorých verejnosť nesmie vôbec nič vedieť, nemajú k nim prístup ani novinári, skrátka je nemožné z nich dostať čo i len informáciu o tom, na aký skutočný účel sa konkrétna schôdza pripravila. Pár novinárov sa pár elít snažilo spýtať túto otázku, no opýtaného akoby zmrazilo. Zrazu zostane ticho, potom začne panikáriť a odbáčať od témy, potom sa prejaví agresívne. A to takmer každý z opýtaných.

fasáda

Takisto je pravdou, že pojem NWO /New word order/ už napríklad americkí politici a hlavne G.W.Bush vypustili z úst mnohokrát. Budeme robiť všetko preto, aby sme boli súčasťou nového svetového poriadku, príde čas na nový svetový poriadok,… a podobne. Ale čo to v skutočnosti znamená pre občanov?