Platné zmeny sú tu

Zákon o ochrane osobných údajov sa veľmi zmenil. Ale čo vlastne môžeme očakávať? Bude aj naša firma pod paľbou kontrolórov? V každom prípade je potrebné zistiť, k akým zmenám došlo a ako na ne správne reagovať. V každej spoločnosti by mala byť poverená osoba, ktorej sa venuje tejto legislatíve, tak budeme vždy informovaní a nemusíme mať strach z prípadných pochybení.

Ako sa pripraviť na kontrolu

V každom prípade budeme potrebovať osobu, ktorá bude s úradmi komunikovať a sprevádzať ich na ceste naším podnikom. Všetci, ktorí majú zodpovednosť za svoje úseky, by si mali dať do poriadku všetky dáta, aby mali všetko podľa dostupných noriem. Musíme počítať v podstate so všetkým, pretože kontrola sa síce oznamuje dopredu písomne, ale ak sme v nejakom podozrení z trestnej činnosti a mohlo by tak dôjsť k marení výkonu, môže byť aj náhla. Musíme správne viesť agendu osobných údajov a mať aj evidenciu informačného systému. Všetci naši zamestnanci či klienti musia mať podpísaný súhlas so spracovaním svojich údajov. Oprávnené osoby by tiež mali byť riadne poučené o tom, že pracujú s veľmi citlivými dátami. Tak budú vedieť, ako s nimi nakladať. Preto si dobre naštudujte všetky zmeny, ktoré budú pod hľadáčikom kontrolóra.

Platné zmeny sú tu
4.2 (83.33%)18