Prichádzame do styku s chemickými látkami, preto je ich bezpečné uloženie veľmi podstatné

Previous post Zábradlia zo skalopevnej ocele
Next post Svetla nie je nikdy dosť