Čo sú to periférne zariadenia?

Nie každý z nás je oboznámený s pojmom periférne zariadenia aj napriek tomu, že ich používame takmer každý deň. Ide o vstupné a výstupné zariadenia, ktoré dokážeme využiť ich pripojením k počítaču. Vstupné nám umožňujú s počítačom komunikovať a naopak výstupné fungujú na základe príkazov daných z počítača. Pre lepšiu orientáciu rozpíšem pár príkladov.

klávesnice

• K vstupným periférnym zariadeniam (teda tým, ktoré nám umožňujú s počítačom komunikovať) radíme:
Klávesnicu, myš, joystick– Počítač reaguje na každý znak, kliknutie, alebo tlačidlo, týmto spôsobom s ním môžeme detailne komunikovať a zadávať príkazy.
Scannerje vstupnou súčasťou, nakoľko sníma grafické predlohy, ktoré sa následne zjavia v počítači. Snímku počítač zaregistruje ako informácie v podobe čísel a následne z nich dokáže vytvoriť detailnú kópiu daného obrázka. Tento postup funguje na základe snímacieho prvku CCD s minimálnym rozlíšením 12 bodov na jeden milimeter. Prenos číselného kódu a teda komunikáciu s počítačom má na starosti špeciálny radič v základnej doske počítača.

ovladač

DVD-ROMčíta disky v podobe CD alebo DVD, respektíve dokáže rozoznať dáta, ktoré sú na nich uložené na základe vypáleného laseru na spodnej strane diskov. Načítané dáta sa zobrazia na počítači v podobe, akej rozumieme. Aj v tomto prípade tak vravíme o vstupnej súčasti.

• Teraz sa pozrime na výstupné periférne zariadenia (teda tie, ktoré reagujú na príkazy dané z počítača):
Tlačiareňje ideálnym príkladom, či už ide o laserovú, atramentovú, tepelnú,.. princíp majú rovnaký. V počítači najskôr zadáme príkaz k vytlačeniu určitého dokumentu a na základe tohto podnetu výjde zo zariadenia tlačivo.
Ešte však nesmiem zabudnúť pripomenúť, že všetky periférne zariadenia si najskôr pýtajú aktualizáciu svojich ovládačov. Tá prebieha automaticky po ich zapojení k počítaču, no v niektorých prípadoch ju treba vykonať i manuálne cez ovládací panel. Aktualizácie ovládačov Vašich periférnych zariadení sú prioritou, bez akej by tieto zariadenia nefungovali správne.