Kedy dať dieťaťu odklad?

Otázka, ktorá určite napadla už mnohých rodičov. Kedy je vhodné aby malo dieťa odklad? Je náročné to všeobecne posúdiť a určiť presne ktoré dieťa by malo mať odklad. Je to veľmi individuálne. Záleží to hlavne na psychike dieťaťa, zdravotnom stave a celkovom vývine.

školka

Musíte si všímať jednotlivé detaily u vášho dieťaťa. Ideálne je ak vaše dieťa vie rozpoznať aspoň zopár písmen alebo napísať svoje meno. Skúste mu dať nejaké jednoduché úlohy určené pre deti v jeho veku. Je dôležité aby dieťa vydržalo aspoň chvíľu vydržať pri týchto úlohách. Ak je neposedné a nevie vydržať, tak je pravdepodobné, že tak nebude vedieť vydržať ani v škole.

Ďalšou stránkou je psychický vývin dieťaťa. Ako vie zvládať situácie. Či sa nespráva príliš detinsky. Je potrebné aby bolo dieťa aj dostatočne psychický vyvinuté na záťaž, ktorá ho čaká v škole. Vhodné je aby malo aspoň základne sociálne väzby. To znamená ak nemá súrodencov aby sa vedelo porozprávať a zahrať s deťmi v jeho veku.

Väčšinou to jednoducho viete posúdiť, či je pre vaše dieťa vhodné ísť do školy alebo zvoliť odklad. Ako rodič poznáte dobre svoje dieťa a viete čo je pre neho najlepšie. Nechajte to na svoj pocit a intuíciu. Mnoho krát je rozhodnutie úplne jednoduché a prirodzené.

Psychológ

Ak aj napriek tomu stále pochybujete a neviete sa rozhodnúť jednoducho navštívte detského psychológa. Nie je to nič nezvyčajné a aspoň sa nad tým nemusíte trápiť. Psychológovia sú na to vyškolený a vedia aké by malo mať dieťa kvality na nástup do školy. Urobí niekoľko testov, ktoré určia jasný výsledok. Vy môžete potom s pokojným svedomím rozhodnúť.

žáci

Je to ťažká otázka a trápi mnohých z nás. Neriešte to však príliš zložito a zdĺhavo. Je množstvo detí, ktoré ide do školy o rok neskôr a nič hrozné sa nestane. Nijako im to neublíži, práve naopak pomôže im to.