Funkcie zariadenia pre deti

Materská škôlka sa zvyčajne navštevuje od 3-6 rokov a navštevujú jej deti, aby sa naučili „ako sa učiť“ adekvátne komunikovať, hrať a interagovať s inými. Učiteľ poskytuje rôzne názorné materiály a aktivity pre motiváciu detí, aby sa učili… Read More