Funkcie zariadenia pre deti

Materská škôlka sa zvyčajne navštevuje od 3-6 rokov a navštevujú jej deti, aby sa naučili „ako sa učiť“ adekvátne komunikovať, hrať a interagovať s inými. Učiteľ poskytuje rôzne názorné materiály a aktivity pre motiváciu detí, aby sa učili jazyk a slovíčka, matematiku, vedu a počítače, podobne ako hudbu, umenie a spoločenské správanie. Pre deti, ktoré predtým strávili väčšinu času doma, môže toto zariadenie značiť tréning, ako byť bez strachu v neprítomnosti rodičov.

Poldenný alebo celodenný hrátky

Materská škôlka tiež umožňuje rodičom (najmä matkám) vrátiť sa do zamestnania. Tieto výchovné ústavy môžu byť buď poldenný, do ktorých dieťa prichádza ráno a odchádza domov po obede (ľudovo „po o“), alebo celodenné, kam dieťa prichádza ráno a odchádza domov až popoludní, spravidla okolo 16. do 17. (niekde už od 15. až do 19.) hodiny . Po tomto type náučnom zariadenia pre deti, v závislosti od krajiny, deti pokračujú ďalšou úrovňou ako je prvá trieda. Mnoho súkromných spoločností v USA nazýva svoju Opatrovateľská starostlivosť Kindergarden . Vžil sa tiež termín nursery alebo nursery school (používa sa skôr vo Veľkej Británii).

Funkcie zariadenia pre deti
3 (60%)1