Logika a emócie u mužov

Muži sa vo všeobecnosti snažia o to, aby uspeli v každej situácii a neuvedomujú si dopad na ich vzťahy. Svoje emócie naplno cítia, ale nevedia ich občas správne vyjadriť. Prečo je tomu tak? Jedným z dôvodov môže byť nedostatok slovnej zásoby a stáva… Read More

Ako sa stať sebavedomím?

Nie vždy sa to zdá, ale aj muži majú problémy so sebavedomím – dokonca je to dosť časté. Zatiaľ čo ženy sa niekedy posťažujú na svoju postavu, svoj vzhľad či drobné nedostatky, muži dosť často prežívajú svoje nedostatky… Read More